Forældresamarbejde

Vi lægger vægt på en åben og tæt forældrekontakt, som en forudsætning for et godt samarbejde til gavn for jeres barns trivsel i institutionen. Det er i den daglige kontakt, at tilliden skabes og hvor vi ønsker at give jer et billede af jeres barns institutionsliv, hvad der optager barnet f.eks. i forhold til samværet med de andre, om glæder eller problemstillinger for den enkelte.

Omvendt ønsker vi også informationer fra jer som forældre, så vi har de bedste forudsætninger til, at forstå og imødekomme børnenes behov. Vi opfordrer jer derfor til at henvende jer til personalet i tilfælde af hændelser i familien som har betydning for jeres barn, f.eks. dødsfald, sygdom, skilsmisse eller bare at familien er i en fortravlet periode mv. Husk at man kan tage fat I os om alt – stort som småt.

Informationsniveau

Ud over den daglige kontakt vil vi ca. 3-4 gange årligt udsende et orienteringsbrev til alle forældre, her giver vi løbende en overordnet orientering om hvordan det står til i huset som helhed.

På KBH Forældre og vores lukkede facebookgruppe (facebook.com/groups/RosenborgAfd2) lægges ugeplaner og aktuelle informationer op. Desuden benytter vi i dagligdagen diverse tavler i huset til aktuelle opslag.

Bestyrelsesreferater vil løbende være tilgængelige på vores hjemmeside under bestyrelse.

Forældremøder

Ud over den daglige kontakt holder vi forældremøder 1–2 gange om året, hvor vi informerer om aktuelle emner i relation til børnegruppen. Det er også muligt for jer at gå aktivt ind i forældrebestyrelsen eller i øvrigt at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Bestyrelses referater vil løbende være tilgængelige på vores hjemmeside under bestyrelse.

Tyttebøvserne afholder et par gange årligt også forældrespisninger ifm. fx emneuger.